BioAbroad היא עמותה רשומה בישראל הפועלת ברחבי העולם מאז 2006.
הארגון הוקם בבוסטון ע"י דר' שמוליק הס, דר' גיל בלנדר ורמי לוטם בתקופת שהותם למטרות פוסט דוקטורט בבוסטון.

הארגון מהווה היום את הרשת הגדולה ביותר למדענים, חוקרים, רופאים ויזמים ישראלים השוהים בחו"ל. 
הארגון מפעיל 20  מרכזים פעילים בצפון אמריקה ובנוסף פעילות מקוונת. רשומים בו למעלה מ 2000 חברים ב 22 מדינות שונות. 

 

ערכי ליבה  Core Values

·         קהילתיות

·         תרומה לחברה

·         קשר לישראל

·         הגשמה עצמית – מצוינות

·         מקצוענות

·         אופטימיות

 

החזון Vision

"אנו מחברים חוקרים, מדענים, רופאים ויזמים ישראלים השוהים בחו"ל זה לזה, לקהילה המקומית ולישראל מאחר ואנו מאמינים כי הם מהווים מנוע צמיחה לחיזוק המחקר, הפיתוח והחברה בישראל"

 

הייעוד Our Mission

BioAbroad הוא ארגון ללא כוונות רווח הפועל לשמירת קשר עם מדענים, חוקרים, רופאים ויזמים ישראלים בעולם על מנת לחזק את מדינת ישראל.

הארגון מהווה היום את הרשת הגדולה ביותר למדענים, חוקרים, רופאים ויזמים ישראלים השוהים בחו"ל ופועל לחיבורם זה לזה, לקהילה המקומית ולחיזוק הקשר בינם ובין ישראל.

הארגון תומך בחזרת חוקרים לישראל על מנת שיביאו עימם את הידע, הכישרון, הניסיון והקשרים שצברו לאקדמיה ולתעשייה כמנוע צמיחה לישראל

 

מטרות הארגון

1.      לטפח רשת חברתית-מקצועית פעילה של חוקרים, מדענים, חוקרים, רופאים ויזמים ישראלים בעולם ולפעול לחיבורם לאקדמיה, התעשייה והחברה בישראל והקהילה המקומית.

2.      לפתח ולשמר קהילות מקומיות של חברי העמותה המונעות מרצון לשייכות ושימור הזהות הישראלית

3.      לתמוך בחברי העמותה המבקשים לשוב לישראל.

 

היעדים (על פי המטרות)

מטרה 1: לטפח רשת חברתית-מקצועית פעילה של חוקרים, מדענים, חוקרים, רופאים ויזמים ישראלים בעולם ולפעול לחיבורם לאקדמיה, התעשייה והחברה בישראל. והקהילה המקומית.

יעד 1:

יצירת הזדמנויות להכרות ויצירת קשרים מקצועיים וחברתיים בין חברי העמותה בחו"ל

יעד 2

יצירת הזדמנויות לרישות (נטוורקינג) של חברי העמותה עם נציגים מהתעשיה, האקדמיה והממשלה בישראל ובקהילה המקומית כך שיובילו לשת"פ.

יעד 3:

העלאת מספר חברי הארגון הן בחו"ל והן בישראל והעלאת מספר הארגונים בישראל המרושתים עם ביואברוד.

 

מטרה 2: לפתח ולשמר קהילות מקומיות של חברי העמותה המונעות מרצון לשייכות ושימור הזהות הישראלית

יעד 4

יצירת שותפויות עם ארגונים ישראלים וארגונים מקומיים אחרים הפועלים לחיזוק הזהות הישראלית והזיקה לישראל.

יעד 5

חיבור משפחות חברי העמותה לפעילות חברתית העוסקת בנושאים ישראליים.

 

מטרה 3: לתמוך בחברי העמותה המבקשים לשוב לישראל

יעד 6:

הגברת המודעות של חברי העמותה לגבי אפשרויות התעסוקה בישראל והדרכים להגיע אליהן.

יעד 7:

מתן כלים לחברי העמותה להשתלבות בכיווני תעסוקה מגוונים (תעשייה, יזמות, אקדמיה, ממשל ועוד)

יעד 8:

סיוע למדענים ישראלים בחו"ל ביצירת קשרים עם מעסיקים פוטנציאלים בארץ.

יעד 9:

העלאת המודעות בישראל לגבי הפוטנציאל הגלום בגיוס מדענים, חוקרים, רופאים ויזמים ישראלים השוהים בחו"ל

 

דרכי פעולה (פעילות תומכת יעדים)

מפגשים במרכזי  BioAbroad

·         סמינרים מקצועיים לחיזוק הקשר בין חברי העמותה לבין עצמם ועם הקהילה המקומית.

·         מפגשים עם בכירים מהאקדמיה ומהתעשייה בישראל.

·         ירידי תעסוקה ויזמות ומפגשים בנושאי חזרה לישראל.

·         מפגשים חברתיים-תרבותיים לשימור הזהות הישראלית.

 פרוייקטים מיוחדים

·         סדנאות העצמה לחוקרות ישראליות בראשית דרכן המקצועית – "נשים במדע"

·         ייעוץ פרטני לקריירה

פעילות מקוונת

          חיבור מקוון לקולגות בעזרת מנוע חיפוש ייחודי

          מאגר משרות מעודכן

          סמינרים מקוונים (וובינרים) בנושאים מגוונים המוקלטים ומועלים לערוץ היוטיוב שלנו

          פעילות ברשתות החברתיות וניוזלטר מעודכן

מלגות ופרסים

          מלגות לסבסוד כרטיס טיסה לחוקרים המבקשים להתראיין לעבודה בישראל (בשיתוף ובמימון משרד העלייה והקליטה)

          פרס שנתי לחוקרים מצטיינים

          מלגה למנהלים על סמינרים בישראל להצגת ביואברוד

   

תמיכה ושותפים

·         משרד העלייה והקליטה והבתים הישראלים

·         Israeli-American Council

·         האוניברסיטה העברית

·         אוניברסיטת בן גוריון

·         הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

·         אוניברסיטת תל אביב

·         מכון ויצמן

 

הארגון פועל בשתוף פעולה עם התכנית הלאומית להשבת אקדמאים במשרד הכלכלה ועם מרכז הקשר של האקדמיה למדעים.
 

 תקנון העמותה