Company:
BGU

Job description:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב חרטה על דגלה שילוב בין שיתופי פעולה חיצוניים עם מצוינות אקדמית. מניין האוניברסיטה כולל כ-20000 סטודנטים וכ-1200 אנשי סגל בעלי רקע שונה הפועלים על פי העקרונות של הדמוקרטיה, שוויון והעשרה הדדית.
המחלקה לסיעוד, בפקולטה למדעי הבריאות מציעה מסלולי לימודים לתואר ראשון בסיעוד (BN) הכולל כ-90 סטודנטים בכל שנה ולתואר שני בסיעוד (MN) הכולל כ-40 סטודנטים בכל שנת לימודים. זאת בנוסף למגוון הקורסים העל בסיסיים ותכניות ייעודיות. מדע הסיעוד הינו הבסיס העיקרי לכל תכנית הלימודים שמטרתו שיפור הבריאות ואיכות הטיפול הקהילתיים באוכלוסיית הנגב.
תיאור התפקיד. תפקידי מרצה בכיר מבוסס על הוראה ומחקר. תפקידי הוראה כוללים תכנון ופיתוח קורסים, הנחייה ובחינת הסטודנטים בכל תכניות הלימודים וכמו כן הדרכה בהתנסויות בשדות הקליניים. כל אלו תוך עדכון ידע מתמיד והעברתו לסטודנטים - הן בתחום הסיעוד בכלל והן בתחום המקצועי הספציפי בפרט.
פעילות מחקרית הינו המרכיב העיקרי של התפקיד הכוללת ייזום, תכנון וביצוע עבודות מחקר הרלוונטיות למקצוע הסיעוד, הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניים ופרסום בעיתונות מובילה תוך שיתוף פעולה עם החוקרים מהקהילה הלאומית והבינלאומית.

Job requirements:
אחים ואחיות מוסמכות בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD) התמחויות בתחומים מגוונים ובוגרי קורס על בסיסי בהדרכה קלינית. אלו שאינם עונים לכל הדרישות הנ"ל מוזמנים להגיש מועמדות אף הם עם התחייבות להשלמה תוך זמן קצר. נדרש ניסיון מוכח בעבודה בשדה קליני, הוראה ומחקר. יתרון נוסף יינתן למועמדים עם יכולת הוראה והנחיית סטודנטים במסלולי BN ו-MN ותכונות אישיותיות כגון רגישות, תקשורת בינאישית, יוזמה ויכולת עבודה בצוות. אנו מעריכים גם ניסיון בשיתופי פעולה חיצוניים בהוראה ובמחקר וניסיון בניהול מהווה גם כן יתרון.
מועדי העסקה. העסקה במשרה מלאה, החל מאוקטובר 2017 ללא מגבלת זמן.
הגשת מועמדות כוללת מכתב בקשה למועמדות, קורות חיים ורשימת הפרסומים בשפה האנגלית ושמות הממליצים הפוטנציאליים (שלושה שמות לפחות עם כתובת הדואר האלקטרוני).
הגשת המועמדות לכתובת דואר האלקטרוני naama@bgu.ac.il עד התאריך 31.01.2017.
אנו מצפים לראותכם כמועמדים.

Area:
South

Send CV >>

  Send CV

  * Required fields
  * Name:
  * E-mail:
  * Area:
  Phone:
  * Relevant experience:
  * Upload CV:
  Free text: