Company:
Tel Hai College

Job description:
חבר/ת הסגל מצופה להפגין:
• עניין רב במחקר
• יכולת לגייס כספי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות
• יכולת להורות בכל התארים ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים
• להפגין מנהיגות מדעית וחברתית

Job requirements:
על המועמד/ת להיות בעל תואר ב.א בעבודה סוציאלית, או מ.א בעבודה סוציאלית ודוקטורט.

דרישות:
הוכחות אודות הפוטנציאל וההישגים המחקריים.
פרסומים בז'ורנלים מוכרים בעבודה סוציאלית.
ניסיון קודם בהוראה אקדמית.
תינתן עדיפות להשתלמות פוסט-דוקטורלית מחקרית.

המעוניינות/ים מתבקשות/ים לכלול בפנייתן/ם את הפרטים הבאים:
• קורות חיים מפורטים ורשימת פרסומים מלאה.
• מכתב המציג הישגים מחקריים ותוכנית מחקרית עתידית, כולל תחומי עניין במחקר ובהוראה.
• שמות של שלושה נשות ואנשי אקדמיה שהביעו הסכמתן/ם לכתוב מכתבי המלצה
(כולל כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).
• סקרי הוראה (אם יש).
תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.1.17

את החומר נא לשלוח לראש החוג, דר' אילה כהן
כתובת דוא"ל: ayaladrcohen@gmail.com

Area:
Haifa & North

Send CV >>

  Send CV

  * Required fields
  * Name:
  * E-mail:
  * Area:
  Phone:
  * Relevant experience:
  * Upload CV:
  Free text: