Grants for travel to Israel for job

ביואברוד מציעה, בשיתוף עם התכנית הלאומית להשבת אקדמאים, תכנית מלגות להשתתפות במימון כרטיסי טיסה לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. המלגה מיועדת לחברי ביואברוד ולאקדמאים הרשומים לתכנית הלאומית להשבת אקדמאים. על מנת להגיש את טופס הבקשה יש למלא אותו ולשלוח ל-grants@bioabroad.org.il    כולל חומרים נלווים. אנחנו נבדוק את הבקשה ונעביר אותה לתכנית הלאומית להשבת האקדמאים, לצורך אישור. במידה ואינך רשום/ה עדיין בתכנית להשבת אקדמאים, אנשי התכנית ירשמו אותך באופן יזום על מנת לטפל בבקשתך למילגה ויקצו לך מתאם קשר מטעם התכנית.

אחת לתקופה תתכנס ועדת המלגות לבחירת המועמדים לקבלת המלגה. אם ענית לקריטריונים ונבחרת על ידי הועדה, תקבל/י אישור מותנה להשתתפות מהתכנית. לאחר סיום סבב הראיונות בארץ עליך להשלים את הפרטים הנדרשים, כולל חתימות וחומרים נלווים, כמפורט בטפסים המצורפים ולהגישם למתאם הקשר שלך בתכנית להשבת אקדמאים לאישור וטיפול בהעברה הכספית.

מומלץ לקרוא את הנוהל במלואו, לפני מילוי הטופס.

 

אנחנו מאחלים הצלחה לכולכם ומקווים לראותכם במהרה מגיעים לראיונות עבודה בארץ